🏛ïļPalaces

Description

The Player can install on his Land a Palace that is the size of the Land, or smaller

The size of the Palace determines the number of Rooms that the Player can install in it

In the Palace, there are slots for Rooms of a specific size

Palace Size (Slots for Rooms)

 • S - 5 Rooms + 1 Hall

  • 2 S

  • 2 M

  • 1 L

 • M - 8 Rooms + 1 Hall

  • 1 S

  • 3 M

  • 3 L

  • 1 XL

 • L - 13 Rooms + 1 Hall

  • 3 S

  • 4 M

  • 5 L

  • 1 XL

 • XL - 16 Rooms + 1 Hall

  • 3 S

  • 4 M

  • 7 L

  • 2 XL

Palace Parameters

Name/ID:

 • displays the object's Name and/or ID

Type:

 • Palace - placed Land

 • Unplaced Palace - unplaced by the Player (displays in inventory)

Size:

 • S

 • M

 • L

 • XL

Style (visual style of the object):

 • Rome

 • Atlantis

 • Medevil

 • Space

 • Cyber Egypt

 • Japan

 • Fire

 • Ice

 • Ukrainian

Rarity:

 • Common

 • Uncommon

 • Rare

 • Epic

 • Legendary

Last updated